WKF KATA ir KUMITE taisyklės.LITHUANIAN KARATE ASSOCIATION
SHOTOKAN KARATE – DO
EGZAMINATION REQUIREMENTS
KYU & DAN

Įvadas ; 9 kyu ; 8 kyu ; 7 kyu ; 6 kyu ; 5 kyu ; 4 kyu ; 3.1 kyu ; 3 kyu ; 2.1 kyu ; 2 kyu ; 1.1 kyu ; 1 kyu .

9,1 KYU

9,2 KYU

8,1 KYU

8 Yoko-geri keage (kd)Klubo draugai:
© 2006 - 2014 Klubas "Baltasis tigras" - © siqis :o)